WYCINKA DRZEW

PIELĘGNACJA I WYCINKA DRZEW

Oferujemy wycinkę drzew metodą tradycyjną oraz wycinkę drzew trudnych. W przypadku wycinki drzew trudnych posługujemy się metodami: techniki arborystyczne / alpinistyczne – ścinka sekcyjna drzewa w nawet najbardziej niedostępnym terenie bez możliwości wjazdu ciężkim sprzętem. Wycinka drzewa z użyciem podnośnika koszowego,wycinka drzewa z wykorzystaniem dźwigu. Sprzątanie terenu, zrębkowanie gałęzi oraz zagospodarowanie drewna po wykonanej wycince.
Podejmujemy się zadań trudnych, np. na cmentarzach, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów budowlanych, linii wysokiego napięcia, cieków wodnych, wycina drzew pochylonych, wiatrołomów itp.